Palasfi

Nama Ekstra Kulikuler : Pencinta Alam Yasfi

Pembina : Manin Hidayat

Tahun Berdiri : 1990

Advertisements